Traszki

Do menu głównego

Moje ulubione zwierzaki- wodno-lądowe płazy ogoniaste z rodziny salamandrowatych (Salamandridae). Od 2006 roku hodowałem różne ich gatunki, rozwijając moją hodowlę i nabierając doświadczenia.

Różne gatunki traszek, zamieszkujące dużą część półkuli północnej prowadzą w mniejszym lub większym stopniu wodny tryb życia- na przykład nasza polska traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) tylko sezon godowy (marzec-czerwiec) spędza w wodzie, resztę roku zaś prowadzi lądowy tryb życia. Z kolei pirenejska traszka Waltla (Pleurodeles waltl), popularna w domowych akwariach, spędza w wodzie cały rok. Wszystkie jednak traszki nie mogą się rozmnażać bez zbiorników wodnych- tam właśnie składają skrzek a z niego wykluwają się oddychające skrzelami zewnętrznymi larwy, które dopiero po kilku miesiącach przeobrażają się maleńkie traszki oddychające płucami. Bardzo popularne jest więc hodowanie traszek w warunkach wodnych, ponieważ często wiele gatunków akceptuje chów w wodzie przez cały rok, bez uszczerbku na zdrowiu. Traszki preferują zbiorniki z czystą, chłodną wodą, BEZ RYB. W zbiornikach dla traszek ważne są rośliny wodne (traszki, w przeciwieństwie do np. żółwi, nie niszczą roślin ani nie zjadają ich) i wszelkiego rodzaju naturalne elementy wystroju (kamienie, korzenie, podłoże). Traszki są drapieżnikami i nie jedzą żadnego pokarmu roślinnego - karmi się je różnymi drobnymi wodnymi bezkręgowcami (często traszki jedzą też pokarmy mrożone dla ryb), jak ochotka, kiełże, wodzienie, wazonkowce, kryl, artemia a poza nimi również dżdżownice, świerszcze, żuczki hawajskie, małe larwy moli woskowych i narybek gupika. Niektóre z tych pokarmów nie są akceptowane przez traszki, jeśli nie są one nauczone karmienia z pęsety- np. małe gupiki są często zbyt szybkie do złapania dla traszek, larwy moli szybko przestają się ruszać pod wodą itd. Im bardziej urozmaicona dieta, tym lepiej. Moje traszki szybko przyzwyczaiły się do karmienia pęsetą i stały się bardzo ufne. Zwierzęta w "porze karmienia" bywają agresywne i kąsają się nawzajem, jednak nie robią sobie w ten sposób krzywdy, przynajmniej ja nigdy czegoś takiego nigdy nie zaobserwowałem, chociaż wiem, że to możliwe.
Terrarium do chowu traszek na lądzie powinno być typu wilgotnego, ale nie gorącego (traszki to zwierzęta z terenów raczej umiarkowanych), z odpowiednią warstwą podłoża, drenażem, dużą ilością mchów i roślinami w rodzaju paproci. Ponadto potrzebne są kryjówki, np. z kawałków kory korkowej. Na lądzie traszki są mniej aktywne i bardziej skryte, wychodząc praktycznie tylko nocą. Należy dbać stale o odpowiednią, wysoką wilgotność, by traszkom nie groziło zasuszenie na śmierć.
Akwarium zaś powinno mieć dużo roślin wodnych, niewielki filtr zapewniający czystość wody ale nie tworzący zbyt mocnego ruchu w toni wodnej. Wszelkiego rodzaju zbiorniki dla tych zwierząt powinny być dobrze zabezpieczone przed ucieczką, ponieważ traszki potrafią chodzić po pionowych szybach i przeciskać się przez nawet małe otwory.

Moje traszki (dokładne opisy chowu i hodowli w opisach tutaj, nie w poniższych linkach)


Do góry